ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οι δυνατότητες της Τράπεζας Αίματος του ομίλου διασφαλίζουν την κάλυψη κάθε έκτακτης ανάγκης των μελών της σε αίμα εφόσον χρειαστεί, καθώς κινητοποιεί εργαζόμενους, διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες και πολίτες που επιδεικνύουν μοναδική κοινωνική ευαισθησία, δημιουργώντας μια ισχυρή τράπεζα αίματος με σημαντική αιμοδοτική δύναμη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κάρτα καλέστε μας στο 875 5000 888